etsning. vinter og skumring. 21 x 62cm
 
etsning. vinter og skumring. 21 x 62cm